Modno-odjevni predmeti cirkuliraju kao potrošna roba vođena modno-ekonomskom politikom koja potiče povećanje potrošnje i stalnu izmjenjivost stila što banalizira vrijednosti samog odjevnog predmeta i njegovu važnost, gurajući te predmete u zaborav ili čak nestanak. Akvizicijom sa slobodnog tržišta u privatnu sferu, ili pak nasljeđivanjem, odjevni predmet započinje graditi složen značenjski život, neodvojiv od biografije vlasnika/ice. “Tonči Vladislavić, Ivana Čuljak i Lea Vene: Prema personalnom arhivu — biografije odjevnih predmeta”

Slikovne kondenzacije su interdisciplinarna radionica kojoj je cilj podijeliti znanje o besplatnim softverima kao što su import.io (za web scraping i strukturiranje podataka), ili ImageJ (za obradu i analizu slika) i ImagePlot. Pomoću softvera import.io, wget i sl. prikupljamo podatke/objekte, koje zatim sažimamo u jedinstvene prikaze pomoću ImageJ i ImagePlota (softver za vizualizaciju i istraživanje uzoraka u velikim kolekcijama slika).

“Dina Karadžić i Vedran Gligo: Slikovne kondenzacije — web scraping i ImageJ/ImagePlot”

Knjige čuvaju i prenose znanje, a knjižnice utjelovljuju ideju dostupnosti tog znanja svima. Kvalitetna organizacija je neophodna, selektivno prikupljanje građe, različiti načini kodiranja i organiziranja, te adekvatna pohrana preduvjet su za lakši i izravniji pristup informacijama. Radionica je zamišljena kao platforma za oblikovanje sustava sakupljanja, klasificiranja i prezentacije knjižnične građe HDD-a, u formi ‘mikro-knjižnice’. Polaznici će se upoznati s osnovnim principima knjižničarstva, a glavni dio radionice zamišljen je kao spoj istraživačkog i praktičnog rada.

“Andro i Kluk Giunio: Dizajner/knjižničar — Organizacija zabilježenog znanja”

Digitalizacija trodimenzionalnih umjetničkih i dizajnerskih objekata stvarna je potreba u radu i razvoju nekog djela, ali i osnovna pretpostavka bilo kakvog digitalnog arhiviranja. Suvremena komercijalna rješenja i usluge 3D skeniranja, osim kao mogućnost prisutna u svijesti, daleko su od dohvata običnog korisnika. Ipak, razvoj i demokratizacija tehnologije predvođena eksplozijom open-source, open-hardware i makers kulture posljednjeg desetljeća, otvara neslućene mogućnosti bavljenja ovim, kao uostalom i mnogim drugim donedavno ekskluzivnim područjima djelovanja.

“Igor Brkić, Goran Mahovlić i Damir Prizmić: Pamtiti objekte — DIY 3D skeniranje”