Modno-odjevni predmeti cirkuliraju kao potrošna roba vođena modno-ekonomskom politikom koja potiče povećanje potrošnje i stalnu izmjenjivost stila što banalizira vrijednosti samog odjevnog predmeta i njegovu važnost, gurajući te predmete u zaborav ili čak nestanak. Akvizicijom sa slobodnog tržišta u privatnu sferu, ili pak nasljeđivanjem, odjevni predmet započinje graditi složen značenjski život, neodvojiv od biografije vlasnika/ice. “Tonči Vladislavić, Ivana Čuljak i Lea Vene: Prema personalnom arhivu — biografije odjevnih predmeta”

Slikovne kondenzacije su interdisciplinarna radionica kojoj je cilj podijeliti znanje o besplatnim softverima kao što su import.io (za web scraping i strukturiranje podataka), ili ImageJ (za obradu i analizu slika) i ImagePlot. Pomoću softvera import.io, wget i sl. prikupljamo podatke/objekte, koje zatim sažimamo u jedinstvene prikaze pomoću ImageJ i ImagePlota (softver za vizualizaciju i istraživanje uzoraka u velikim kolekcijama slika).

“Dina Karadžić i Vedran Gligo: Slikovne kondenzacije — web scraping i ImageJ/ImagePlot”

Knjige čuvaju i prenose znanje, a knjižnice utjelovljuju ideju dostupnosti tog znanja svima. Kvalitetna organizacija je neophodna, selektivno prikupljanje građe, različiti načini kodiranja i organiziranja, te adekvatna pohrana preduvjet su za lakši i izravniji pristup informacijama. Radionica je zamišljena kao platforma za oblikovanje sustava sakupljanja, klasificiranja i prezentacije knjižnične građe HDD-a, u formi ‘mikro-knjižnice’. Polaznici će se upoznati s osnovnim principima knjižničarstva, a glavni dio radionice zamišljen je kao spoj istraživačkog i praktičnog rada.

“Andro i Kluk Giunio: Dizajner/knjižničar — Organizacija zabilježenog znanja”

Digitalizacija trodimenzionalnih umjetničkih i dizajnerskih objekata stvarna je potreba u radu i razvoju nekog djela, ali i osnovna pretpostavka bilo kakvog digitalnog arhiviranja. Suvremena komercijalna rješenja i usluge 3D skeniranja, osim kao mogućnost prisutna u svijesti, daleko su od dohvata običnog korisnika. Ipak, razvoj i demokratizacija tehnologije predvođena eksplozijom open-source, open-hardware i makers kulture posljednjeg desetljeća, otvara neslućene mogućnosti bavljenja ovim, kao uostalom i mnogim drugim donedavno ekskluzivnim područjima djelovanja.

“Igor Brkić, Goran Mahovlić i Damir Prizmić: Pamtiti objekte — DIY 3D skeniranje”

Intarzija je tehnika slaganja drvenih komadića u sliku. Na ovoj radionici mladi će umjetnici imati priliku raditi s furnirima različitih vrsta drva i širokog raspona boja te kolažiranjem na kartonsku ljepenku, slagati vlastite geometrijske uzorke i slobodne motive. Pritom će naučiti raspoznavati različite vrste drva (europske i egzote) i sami vidjeti neke od zakonitosti drva kao materijala. Kao glavna inspiracija, služit će nam arapska umjetnost geometrijskih uzoraka u arhitekturi.

“Dizajnerska početnica —
Sanja Rotter: Intarzije”

Otisak je informacija zabilježena bojom o obliku, teksturi,veličini i značenju nekog materijala, dobivena djelovanjem pritiska materijala na papir. Grad je podložan konstantnoj transformaciji prostora i materijala koji definiraju njegovu fizičku pojavnost. Arhiviranje je bilježenje i čuvanje informacija. Arhiviranje grada je radionica koja se temelji na prikupljanju informacija o gradu putem otiskivanja materijala pronađenih u prostoru.

“Dizajnerska početnica —
This Town Needs Posters: Arhiviranje grada”

Poznato je da nas određeni mirisi, okusi, slike ili predmeti mogu u tren oka “vratiti” u prošlost i podsjetiti na proživljeno iskustvo. Upravo ti okidači uspomena nazivaju se (osjetilne) impresije. Zašto su impresije važne? Impresija, odnosno dojam izazvan neposrednim opažanjem, prethodi nastanku nove ideje. Razvojem ideje oblikuje se zbilja/stvarnost/okolina. Promatranjem zbilje nastaju nove impresije i ideje koje mijenjaju postojeću okolinu. Promjene zbilje ili stvarnosti arhiviramo (u svom sjećanju, digitalno, analogno itd.).

“Dizajnerska početnica —
Mia Bogovac: Spremi kao…”

Rezultate i metodologiju radionica na Danu D bilježit će i dokumentirati Luka Borčić, čiji se diplomski rad bavi baš arhiviranjem radioničkih procesa. Arhiva-radionica.com je online portal za metodološko arhiviranje procesa dizajnerskih radionica, koji kroz svoje alate pruža mogućnosti arhiviranja i pretraživanja kroz tri ključna segementa procesa — istraživanje, razvoj i evaluaciju. Svrha portala je omogućiti uvid u različite dizajnerske radionice, njihove zaključke i rezultate, a funkcionira kao svojevrsna zajednička “radioničarska memorija” koja postaje dostupna svima koje zanima unutarnji proces rada radionica. Svojom formom, strukturom i sadržajem sugerira zdrave metodološke prakse za bolje razumijevanje/mapiranje procesa.

“Popratni program —
Luka Borčić: Arhiva radionica”