YUGODROM: YUGOTIP

Projekt Yugotip bavi se rekonstrukcijom logotipa s prostora bivše Jugoslavije. Popularni logotipi brendova su transformirani i personalizirani tako da predstavljaju određene karakteristike pojedinaca, zadržavajući veći dio svog prepoznatljivog vizualnog identiteta koji je pripadao (ili još uvijek pripada) državnim institucijama i kompanijama različitih industrijskih sektora.

Budući da su brendovi predstavljali nadnacionalni fenomen, oni su pored svoje osnovne tržišne funkcije posjedovali i jak kohezivni potencijal koji je bio potvrda jugoslavenskog identiteta. Polazeći od različitih emocija, potiče se ponovno promišljanje i doživljavanje starih simbola na kvalitativno nov način. Korištenjem višejezičnih konstrukcija, glasovnih transkripcija, konverzija, metateza, anglicizama, slenga i gramatičkih grešaka dobivaju se poruke izmijenjenog konteksta i sadržaja dok se vizualna prepoznatljivost logotipa zadržava. Tako logotip postaje tip, tip dobiva svoj logotip a pojedinac postaje brend. Posjetitelji na izložbi imaju priliku izabrati vlastiti Yugotip, etiketirati se i javno pokazati kojem tipu pripadaju. Osim epiteta kojim sebe definiraju, imaju i mogućnost izbora: ja sam ili nisam, i putem fotografije upakiraju sebe u serijal “jugotip proizvoda”.

Yugodrom su Milena i Vlada, dizajneri koji istražuju nasljeđe koje im je podjednako blisko i strano i inspirirani time ostvarili su nekoliko projekata.
info@yugodrom.com