VK@FRKA2015

Zagreb, Hrvatska

Studenti prve godine diplomskog Studija dizajna pri AF, smjer Dizajn vizualnih komunikacija, izlažu plakate nastale prilikom suradnje sa studentima Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu u sklopu bijenalne filmske revije FRKA. Studentice i studenti su Barbara Bjeliš (1992.), Klasja Habjan (1993.), Vitomira Martinjak (1992.), Hana Tintor (1992.), Lovro Mioković (1988.), Borna Aaron Grčević (1991.), Ivana Hrabar (1987.), Martina Ukić (1992.), Vanja Perković (1992.), Mateo Grubišić (1992.), Lara Žic (1991.), Ana Vuko (1985.), Ana Vujasić (1992.), Zita Nakić Vojnović (1993.), Josipa Prša (1992.). Projekt su mentorirali profesori Stipe Brčić, Nenad Dogan i Ivan Doroghy, te asistenti Romana Kajp i Tomislav Vlainić.

“Izlaganjem plakata predstavljamo Studij dizajna i upoznajemo publiku sa studentima, mladim i perspektivnim dizajnerima.”