VIII. MEDITERANSKE IGRE, SPLIT 1979.

Izložba se fokusirala na jedan od najambicioznijih i najkompleksnijih dizajnerskih zahvata svoga vremena – dizajn vizualnog identiteta međunarodne sportske manifestacije VIII. Mediteranskih igara. Kontekst događanja od opće društvene važnosti poslužio je kao izuzetna podloga za ambicije onoga što će postati projektom vizualnog identiteta MIS 1979. rađenim sa sasvim jasnom namjerom da trajno promijeni standarde i prioritete grafičkog dizajna u Hrvatskoj, Jugoslaviji i šire.


Osnova i polazište projekta bio je novi znak Igara, dizajnera Borisa Ljubičića, koji se izravno oslanjao na reinterpretaciju znaka Olimpijskih igara (Pierre de Coubertin, 1912.). Iz njegovih elemenata, triju pravilnih kružnica koje simboliziraju Aziju, Afriku i Europu u žutoj, crnoj i plavoj boji, deriviran je novi monokromni simbol, čiju je izvornu referenciju lako dohvatiti, ali posjeduje svoju vlastitu autentičnost i rijetko viđenu konceptualnu čistoću. Opseg projekta vidljiv je u širokom rasponu realizacija, koje uključuju serije plakata, zastave, signalizaciju, piktograme, knjige sportova, kalendare, medalje, akreditacije, računalnu animaciju, niz promotivnih materijala i urbane intervencije.

 

Izvorno održano: 5. 2. – 23. 2. 2013.

Autor izložbe: Boris Ljubičić / Kustos: Marko Golub / Produkcija: HDD galerija 2013.