VIDEOINTERVJUI: TOMISLAV LEROTIĆ

Videointervjui nastali za potrebe izložbe Dizajnerski i aktivistički arhiv Tomislava Lerotića. Izložba je bila usredotočena na tri područja djelovanja ovoga autora koja se međusobno nerijetko i prepliću – od projekata, prijedloga i koncepata vezanih za očuvanje okoliša, primjereno zbrinjavanje otpada, označavanje proizvoda prilagođeno potrošačima, prava na informaciju, obnovljive izvore energije, preko edukacijskog angažmana u području dizajna do luminokinetičkih objekata koje je realizirao i izlagao od početka devedesetih godina.

Veći njezin dio baziran je na arhivskoj dokumentaciji putem koje se nastoji dati uvide u procese i kontekst iza pojedinih projekata, a uključuje fotografije, plakate, službene dokumente, tekstove, videozapise, pregled nekoliko referentnih internetskih sjedišta te intervjue s Lerotićevim bliskim suradnicima i kolegama – Ivicom Mitrovićem, Igorom Čaljkušićem, Gorankom Adam i Stankom Uršićem.

Izvorno održano:
28. 2. – 21. 3. 2013.

Autori izložbe: Marko Golub & Dada Lerotić / Videointervjui: Marko Golub / Suradnici: Ivica Mitrović, Tina Ivezić, Jure i Jakov Lerotić, Dejan Kršić / Dizajn sučelja: Oleg Šuran