Vedran Erceg: Klub-stolić Mando

Hrvatska

Stolić Mando nadahnut je trima različitim elementima balkanske kulture prilagođenima za suvremenog korisnika. To je moderna verzija tronošca i putnih vreća koje služe za nošenje različitih važnih predmeta.

Konstrukcija je jednostavna, radi se od lokalnih materijala, jednostavna je za sklapanje i prijenos. Noge se mogu sklopiti prema unutra kako bi se veličina smanjila. Može se postaviti na zid ili u pokretu nositi kao naprtnjača.