Hrvatska

Projekt istražuje nekoliko tema: 1. princip svestranosti (zaštita zimi, a prostirka ljeti); 2. odnos prema prostoru (veličina i položaj u interijeru i eksterijeru); 3. estetske vrijednosti (dekoracije i tradicionalni ukrasi); 4. pojam statusnih simbola kao nositelja individualnog ili nacionalnog identiteta.

“Marko Petrić: Predmet u predmetu”