Hrvatska

Osnova projekta bila je istraživanje mehanizama koji potiču interaktivno iskustvo sviranja, omogućavajući time djetetovoj mašti da istražuje i stvara različite ritmove, tonove i tempa (preslagujući cijevi) te razvija glazbene sposobnosti i koordinaciju.

“Sara Pavleković Preis: Glazbena kutija”