Slovenija

Slovenija ima dugu tradiciju drvodjelstva jer je više od pola njezine površine prekriveno šumom. To je glavni razlog zašto je svaka slovenska obitelj u dnevnoj sobi imala drveni ormarić koji se izvorno zvao “kredenca” i koji je bio središnji dio njihova doma.

“Jernej Koželj, Matic Lenaršič: Kredenca”