Subota, 4.7. u 20:00
Dizajn edukacija

Véronique Marrier managed 90_degrés from 1996 to 2000, the first gallery dedicated to graphic design in France, located in Bordeaux. She co-founded the trade union for designers: Alliance française des designers and contributed to F7 that organized from 2003 to 2010 graphic designers talks in Paris: Stefan Sagmeister, Peter Saville, Jonathan Barnbrook, Jost Hochuli, Experimental Jetset, Norm…

“Véronique Marrier: Graphisme en France (CNAP)”

Subota, 4.7. u 19:00
Dizajn edukacija

Diplomirao na Katedri grafike Fakulteta primijenjenih umjetnosti i dizajna u Beogradu. Autor je preko pedeset vizualnih identiteta i dizajna za nekoliko stotina publikacija, knjiga i časopisa. Bio je art direktor i dizajner Centra za suvremenu umjetnost-Beograd, Beogradskog kruga, Muzeja suvremene umjetnosti u Beogradu i kompanije Politika. “Borut Vild: Jesam li išta naučio? Edukativni sentiš o stvarima koje (ni)su dizajn.”