Antimuzej je nekonvencionalan dinamični projekt – živa materija koja se neprestano mijenja. Razmješten je na 35 lokacija u Hrvatskoj, a manjim dijelom u inozemstvu, u trezorima banaka. Velik dio zbirke propada u neadekvatnim prostorima koji su nekoliko puta provaljivani i pokradeni.

“Sanja Kuzmanović: Antimuzej Vladimir Dodig Trokut”