Studij dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu

Projekti prezentirani na ovogodišnjem Danu D prikazuju trenutni presjek aktivnosti Studija dizajna. Radi se o projektima kojima nastojimo uspostaviti kontinuiranu suradnju Studija dizajna kao predstavnika akademske zajednice s gospodarskim čimbenicima na unapređenju, razvoju, promociji i plasmanu konkurentnih, održivih proizvoda. Iako su radovi nastali na raznim kolegijima, iako su ih kreirali studenti s različitih godina, sve radove povezuje želja za jasnom artikulacijom dizajnerskog stava.

U vremenu kada se uloga dizajna u društvu, simbolički primjereno prezentira u prostoru bivše bolnice, prigoda je podsjetiti se da postoji alternativa takvom kliničkom stanju duha. Svjesni svoje uloge krovne edukacijske ustanove u području dizajna, Studij većinu svojih realiziranih studentskih projekata koristi kako bi informirao širu publiku o društvenoj ulozi i značaju dizajna. Studij dizajna kontinuirano unapređuje program studiranja kako na istraživačko-teorijskom, tako i na praktičnom području s posebnim naglaskom na ishode učenja koji će studentima osigurati kompetencije za učinkovit ulazak u profesionalan život. S jedne strane se širi i umrežuje lepeza razumijevanja aktualnih i novih područja djelovanja dizajna i dizajnera, a s druge se nastoji sustavno osigurati iskustvo sudjelovanja, pa i vođenja stvarnih projekata u realnom okruženju.

Dizajn je središnji čimbenik inovativne humanizacije tehnologije, te bitan dio kulturne i gospodarske razmjene. Dizajner je kroz svoj rad u stalnom dijalogu sa širom zajednicom. Studiranjem na Studiju dizajna, budući dizajner razvija svoj glas za aktivni dijalog. Glas koji artikulira jasan stav. Upravo taj jasan stav, bez obzira radi li se o produkt dizajnu ili vizualnim komunikacijama, kruna je ovih 25 godina Studija dizajna.