STUDIJ DIZAJNA PRI AF, 3. GODINA VK 2014/15

Zagreb, Hrvatska

Grupu izlagača čine studenti i studentice treće godine preddiplomskog Studija dizajna pri AF u Zagrebu, smjer Vizualne komunikacije: Miran Bašić (1991.), Tin Burić (1993.), Nikolina Fuzul (1993.), Martina Gelo (1991.), Petra Grubišić (1994.), Matea Jurčević (1991.), Dora Kasun (1993.), Nikolina Kentrić Stančić (1994.), Juraj Koščica (1993.), Michelle Antonia Kovačević (1994.), Otto Kušec (1993.), Dunja Lesar (1993.), Iva Leustek (1992.), Elizabeta Lončar (1989.), Helena Nemec (1993.), Borjan Pavlek (1993.), Sara Pavleković Preis (1993.), Grgo Petrov (1994.), Mladen Udovičić (1988.) i Gala Marija Vrbanić (1994.).

“Kao studenti dizajna treće godine polako smo već razvili vlastitu autorsku svijest i otkrili koja nas područja dizajna zanimaju, ali još učimo i razvijamo se.”

Serija kazališnih plakata nastala je pod mentorstvom profesora Stipe Brčića, Nenada Dogana i Ivana Doroghyja u sklopu semestralnog zadatka na kolegiju Projektiranje. Rješenja plakata vrlo su raznolika: tipografska, fotografska, ilustrativna i kombinirana, a svaki student radio je po tri plakata za određeno kazalište. Plakati su na neki način zajednički projekt svih studenata i kao takvi predstavljaju svršetak jednog razdoblje i kolektivno nasljeđe grupe u kojoj smo surađivali i utjecali jedni na druge.