Odjel medijskog dizajna Sveučilišta Sjever, Koprivnica

Izložbu čine radovi studentica i studenata druge i treće godine preddiplomskog studija Odjela medijskog dizajna Sveučilišta Sjever u Koprivnici. Radovi su to iz više kolegija vizualnih komunikacija, kolegija Fotografija, Multimedijsko pripovijedanje i Oblikovanja zvuka.

Radovi su nastali kao semestralni zadaci pod mentorstvom predavača Ive Matije Bitange, Igora Kuduza i Dubravka Kuhte te asistenata Andre Giunija i Nike Mihaljevića. Teme pojedinih radova, plakata i publikacija, iz grupe kolegija vizualnih komunikacija pokrivaju ‘dizajn za kulturu’, odnosno oblikovanje promotivnih materijala muzeja, galerija te glazbene i filmske festivale. Većina rješenja je tipografska i u izrazu minimalistička. Radovi studenata iz Fotografije, Multimedijskog pripovijedanja i Oblikovanja zvuka nastali su kao mentorirani autorski koncepti studenata.