Sara Pavleković Preis: Glazbena kutija

Hrvatska

Osnova projekta bila je istraživanje mehanizama koji potiču interaktivno iskustvo sviranja, omogućavajući time djetetovoj mašti da istražuje i stvara različite ritmove, tonove i tempa (preslagujući cijevi) te razvija glazbene sposobnosti i koordinaciju.

Izuzev jednostavnih strukturalnih i tehnoloških rješenja, ova didaktička igračka poziva se na vrijednu hrvatsku kulturnu baštinu proizvodnje drvenih igračaka. Glazbena kutija je djelo stvoreno tijekom drugog semestra akademske godine 2012./2013. u sklopu zadatka Drvena igračka s mehanizmom.

Sara Pavleković Preis