Cjelovitu objavu za medije o 6. međunarodnom festivalu dizajna Dan D preuzmite NA LINKU

Program festivala preuzmite NA LINKU

Sva pitanja vezana za medijske objave i informacije o festivalu možete dobiti na press@dan-d.info

Objavu za medije za D-izložbu preuzmite NA LINKU

Objavu za medije za izložbu Young Balkan Designers preuzmite NA LINKU