Neuralab

Zagreb, Hrvatska

Neuralab su Berislav Grgičak (1991.), Svjetlana Fučić (1986.), Ivan Brkić (1984.), Marina Mijatović, Krešimir Končić (1981.), Emanuele Lizzi (1987.) i Bruno Zagorščak (1981.). Neuralab je digitalna agencija s fokusom na dizajn, tehnologiju i kreaciju sadržaja. Kreativnim nizanjem nula i jedinica stvaramo savršeno oblikovane proizvode koji idu ukorak s najnovijim trendovima.

“Dizajn je konstantna igra uma, tvari i novih medija. Dizajn jest ozbiljna stvar, ali dizajner to ne mora biti!”

Mime Design je platforma ostvarena da bi testirala maštu kreativaca i posjetitelja Dana D, i to u formi zabavne igre. Posjetitelji se igraju dizajn pantomime. Odabiru termin iz svijeta dizajna, popiju rakiju i tijelom rekreiraju traženi pojam. Druga osoba iz njihovog tima pogađa termine. Imaju jednu minutu za pogađanje što više izvučenih riječi. Nakon isteka vremena, fotografija / video igrača se prenosi na veliko platno na lokaciji, te na Facebook aplikaciju gdje će biti prikazana interpretacija najboljeg pojma, konačan rezultat i točni ili krivi odgovori. Cilj projekta je izložiti galeriju fotografija proizvoda kreativnih umova koji čine cijeli festival.