Marko Petrić: Predmet u predmetu

Hrvatska

Projekt istražuje nekoliko tema: 1. princip svestranosti (zaštita zimi, a prostirka ljeti); 2. odnos prema prostoru (veličina i položaj u interijeru i eksterijeru); 3. estetske vrijednosti (dekoracije i tradicionalni ukrasi); 4. pojam statusnih simbola kao nositelja individualnog ili nacionalnog identiteta.

Nošnja se sastoji od četiri dijela: hlača, košulje, prevelike jakne te prsluka. Sve je temeljeno na tradicionalnim muškim nošnjama s dinarskog područja. Materijali: Azra (poliamidna pletena tkanina s poliuretanskim premazom) batist, tehnički tekstili.

Marko Petrić