Lana Grahek

Zagreb, Hrvatska

Lana Grahek rođena je 1989. u Zagrebu. Uskoro će završiti diplomski studij vizualnih komunikacija na Studiju dizajna pri AF. Povremeno sudjeluje na dizajnerskim radionicama i izložbama, a od nagrada izdvaja posebno priznanje za rad TŽV Gredelj – Karel Martens hommage na Danu D 2013 i Izložbi hrvatskog dizajna 1314. Područja njenog interesa su mikro i makro tipografija, kao i rad u tiskanim medijima.

“U današnje vrijeme postoji sve veća tendencija digitalizacije analognog sadržaja zbog dostupnosti i lakoće pretraživanja. Platformom Paperpage nastoji se lakoću pretraživanja sadržaja na webu spojiti s prednostima čitanja i rada u tiskanom mediju.”

Projekt radnog naziva page¦paper platforma je za pretraživanje weba kojoj je cilj spojiti dostupnost sadržaja na webu s prednostima čitanja i korištenja tiskanog medija. Funkcionira tako da se određeni pojam pretražuje, filtrira prema određenim parametrima, odabire željena količina sadržaja, format i layout, te se dobiva pdf file spreman za print. Na ovaj način korisnik kroji svoju osobnu arhivu karakterističnu za taj određeni trenutak, koja je otporna promjenjivosti i nestalnosti digitalnog medija.

Projekt je diplomski rad nastao na Studiju Dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu.
Mentori: Ivan Doroghy, Tomislav Vlainić