Izgradi platformu

Projekt Platforme: prostori imaju za cilj odrediti prostorno-programsko-organizacijski okvir centara novih kulturnih, društvenih i umjetničkih praksi koji nastaju. Intenzivnim radom aktera neovisne kulturne scene, promjenama u načinima financiranja kulture, dostupnošću atraktivnih prostornih resursa prikladnih za kulturu u središtima gradova, i nizom drugih okolnosti stvorili su se uvjeti za nastanak novog prepoznatog modela prostora za kulturu.

Za sada se oni nazivaju neovisni centri, hibridne ustanove, centri za kulturu i mlade, autonomne zone, prostori koalicija udruga, multimedijalni centri, društveno-kulturni centri i slično. Iza svih naziva nalazi se vrlo sličan obrazac funkcioniranja, iste uloge, potrebe i mogućnosti.

Koncept izložbe: Miranda Veljačić i Dinko Peračić – Platforma 9,81

Suradnja na konceptu: Emina Višnić – POGON

Realizatori: Antonija Kuzmanić – Platforma Doma mladih. Miranda Veljačić – Platforma 9,81

Suradnja: Maja Karačić – Info zona, Ivana Vukušić – Kam Hram

Izložbu Izgradi platformu realizirali su Platforma 9,81, Multimedijalni kulturni centar Split, Platforma Doma mladih i partneri: ARL, KAoperativa, Molekula, POGON, SU Rojc i Autonomni centar – ACT u ime Inicijative 1729/2.

Koncepti prostora za nezavisnu kulturu razvijani su kroz suradničke prakse nezavisne kulturne scene kao što su Zagreb – Kulturni Kapital Evrope 3000, Operacija:grad, Clubture.