Ivica Mitrović: Spekulativna dizajnerska praksa

Petak, 3.7. u 20:30
Dizajn edukacija

Ivica Mitrović docent je na Odsjeku za dizajn vizualnih komunikacija Umjetničke akademije u Splitu, gdje predaje sadržaje vezane uz dizajn interakcija i dizajn u interaktivnim medijima. Doktorirao je na Sveučilištu u Splitu, te se usavršavao na nekoliko međunarodnih institucija.

Od 2001. godine radi na promociji te uvođenju dizajna interakcija kao nove specijalizacije na području dizajna u Hrvatskoj i regiji. Aktivnosti vezane uz promociju dizajna interakcija i kritičke dizajnerske prakse uključuju seriju radionica, a rezultirale su međunarodnim simpozijem na Akademiji u Splitu 2009. godine. Krajem 2012. godine izlazi njegova knjiga Dizajniranje novih medija, Dizajn i novi mediji – hrvatski kontekst (1995 – 2010) koja donosi pregled hrvatske scene u području dizajna u “novim medijima”. Kourednik je upravo izašle edukacijske knjižice Uvod u spekulativnu dizajnersku praksu – Eutropija: studija slučaja. Sudjelovao je u realizaciji europskog projekta Urban IxD – Designing Human Interactions in the Networked City (2013-2014) u sklopu kojeg realizira izložbu City | Data | Future Interactions in hybrid urban space. Svojim radom neprestano propituje definiciju i današnju ulogu dizajna u društvu.

Blog: http://dvk.com.hr/interakcije/

dizajn-hr_feat2

 

Spekulativna dizajnerska praksa

Spekulativni dizajn je kritička dizajnerska praksa koja obuhvaća ili je u relaciji s nizom sličnih praksi koje nalazimo pod nazivima: kritički dizajn, dizajn fikcija, dizajn budućnosti, antidizajn, radikalni dizajn, propitkujući dizajn, diskurzivni dizajn, kontradiktorni dizajn, futuristička imaginacija, umjetnički dizajn i dr. Radi se o diskurzivnoj djelatnosti, koja je temeljena na kritičkom razmišljanju i dijalogu, te koja propituje dizajnersku praksu (i njegovu modernističku definiciju). Međutim, spekulativni dizajnerski pristup proširuje kritičku praksu korak dalje, prema imaginaciji i vizijama mogućih scenarija. Spekulativna dizajnerska praksa također je i jedan od najznakovitijih primjera nove interakcije disciplina.

Spekuliranjem, dizajneri promišljaju alternativne produkte, sustave i svjetove. Dizajner i nastavnik na RCA James Auger navodi da se ovakav dizajn (i) odmiče od ograničenosti komercijalne prakse (diktirane tržištem); (ii) da koristi fikciju i spekulira o budućim proizvodima, uslugama, sustavima i svjetovima i tako refleksivno propituje ulogu i utjecaj novih tehnologija na svakodnevni život; (iii) te da inicira dijalog između stručnjaka (znanstvenika, inženjera i dizajnera) i korisnika novih tehnologija (publike).

Ovakav dizajnerski pristup ne bavi se zadovoljavanjem sadašnjih i budućih potrošačkih potreba, već promišljanjem tehnološke budućnosti koja reflektira kompleksnost današnjeg svijeta. Spekulativna praksa otvara prostor za diskusije i promišljanja alternativnih mogućnosti i opcija, te otvara prostor za imaginaciju i re-definiranje samog odnosa sa stvarnošću. Kroz svoju imaginaciju i radikalni pristup, koristeći dizajn kao medij, tjera na razmišljanje, podiže svijest, propituje, provocira djelovanje, otvara rasprave, te može ponuditi alternative nužne današnjem svijetu.