ISKOPAVANJA (dokumentacija projekta)

Iskopavanja su autorski istraživački projekt koji za predmet uzima hrvatsku dizajnersku baštinu u najširem smislu. Projekt obuhvaća povijesno razdoblje između 1945. i 1990. godine koje se, najvećim dijelom, preklapa s formativnim razdobljem dizajna u Hrvatskoj i tadašnjoj Jugoslaviji. Cilj Iskopavanja je revalorizacija pronađenih djela dizajna te uspostavljanje referencijalnih i intertekstualnih veza sa suvremenom praksom i teorijom dizajna.

Projekt uključuje serijski proces pronalaženja, dokumentiranja i predstavljanja materijalnih i nematerijalnih djela dizajna nastalih u različitim dizajnerskim tipologijama vizualnih komunikacija. Projekt karakterizira transdisciplinarni pristup dizajnerskoj građi koji uključuje pogled na dizajn kao na društveni i kulturni fenomen (post)industrijskog doba. Projekt nema znanstvenih ambicija, već promatra građu iz točke gledišta koja pripada dizajnericama – autoricama. Prvo izdanje Iskopavanja, Sudi knjigu po koricama, rezultiralo je zbirkom relevantnih knjiga/naslovnih stranica knjiga i otkrivanjem velikoga broja dosad neznanih dizajnera/ica. Drugo izdanje, Znakovi proizvodnje, proizvodnja znakova, tematizira zaštitne znakove proizvodnih i pratećih poslovnih subjekata (radnih organizacija) koji su djelovali na području SR Hrvatske u označenom razdoblju. Uspostavljen je repozitorij s oko 250 rekonstruiranih (digitaliziranih) zaštitnih znakova. Projekt je izazvao izniman javni odjek te ostaje snažna referencija u svim kasnijim sličnim projektima drugih autora, a na bijenalnoj Izložbi hrvatskog dizajna 1314 nagrađen je u kategoriji Koncept.

 

Izvorno održano: 24. 11. –  5. 12. 2011. (1. Sudi knjigu po koricama); 14. – 16. 6. 2013. (2. Znakovi proizvodnje, proizvodnja znakova)

Autorice projekta: Lana Cavar, Narcisa Vukojević / Suradnici: Matea Brkić, Lana Grahek, Luka Predragović, Mislav Ružić / Produkcija prvih izdanja Iskopavanja I i II: HDD galerija 2011./2013.