DIZAJNERICE 1930 – 1980: KONTEKST, PRODUKCIJA, UTJECAJI

Cilj projekta, koji se nastavlja i izvan okvira ove ogledne izložbe, jest istražiti kontinuitet “ženske dizajnerske scene”, autorske dosege dizajnerica, utjecaj na suvremenike i današnje dizajnere, te okruženje i uvjete u kojima su djelovale. Sama izložbena prezentacija oslanja se na tridesetak novonastalih autorskih plakata koji su svojevrsni hommage selektiranim dizajnericama, s paralelnim formiranjem rastućeg arhiva tekstualne i fotografske dokumentacije o ženama u dizajnu na internetu.

Određeni broj autorica koje su predmet ovoga istraživanja posljednjih je godina ponovno stekao određenu vidljivost, no mnoga imena dizajnerica nalazimo tek kao podatak na ovicima knjiga, u popisima zaposlenika i suradnika dizajnerskih odjela tvrtki ili usputno navedena u pregledima i referentnim katalozima i publikacijama. Projekt pokušava takvim autoricama dati lice, odnosno koliko je moguće cjelovito prikazati njihove doprinose dizajnu kao profesiji, uvažavajući i kontekst u kojemu su djelovale. Na plakatima povodom izložbe predstavljeno je 28 odabranih dizajnerica: Jelena Antolčić, Slava Antoljak, Otti Berger, Rajna Buzić Ljubičić, Blanka Dužanec, Nada Falout, Branka Frangeš Hegedušić, Neli Geiger, Olga Höcker, Milana Hržić, Sanja Iveković, Marija Plavec Jeličić, Marija Kalentić, Jagoda Kaloper, Blaženka Kučinac, Lidija Laforest, Jasenka Mihelčić, Julija Pavelić Glogoški, Dragica Hercigonja Perhač, Ljubica Ratkajec Kočica, Milica Rosenberg, Stella Skopal, Mirjana Šimanović Tavčar, Marta Šribar, Mira Tomičić, Ivana Tomljenović Meller, Greta Turković i Jasna Vuković.

 

Izvorno održano: 26. 2. – 19. 3. 2015.
Autorska koncepcija, istraživanje, dizajn i produkcija građe: Maša Poljanec i Maja Kolar / Istraživanje i produkcija građe: Ana Bedenko / Producent projekta: Marko Golub / Uz potporu: Zaklada Kultura nova / Produkcija: HDD galerija 2015.