DESIGNED IN CROATIA – DIDAKTIČKA IZLOŽBA

Prvi put kada se 2009. godine, zahvaljujući nagradi HDD-a u kategoriji Dizajn vizualnih komunikacija na Izložbi hrvatskog dizajna 0708, ukazao povod da se u HDD galeriji napravi izložba Dejana Kršića, samozatajni je dizajner glatko izbjegao pokazati reprezentativan izbor svojih radova i odabrao prilično široku zaobilaznicu. Naime, za tek osnovanu Galeriju u sklopu tek useljenog novog sjedišta udruženja tada je trebalo na brzinu složiti kakav-takav program dok se izložbena djelatnost ne uhoda, pa je praksa bila pozivati laureate s HDD-ove bijenalne izložbe da gostuju u prostoru i smisle nešto pametno.

Kršiću, koji je tada iza sebe već imao nekoliko javnih manifestacija svog ponovno pronađenog interesa za historiografiju dizajna (izložba Mihajla Arsovskog u Galeriji SC, publikacija o Borisu Bućanu te retrospektiva i monografija Mirka Ilića za koju je godinu ranije i dobio spomenutu nagradu), ovo je bila prava prilika da pokaže kako se ne radi samo o sporadičnim projektima nego da iza toga zaista stoji sustavan istraživački rad. Tako je nastala „knjiga u mediju izložbe“ Designed in Croatia, izvanserijski hibrid između arkzinovskog timelinea i forme tzv. „didaktičke izložbe“, što je bila izravna referencija na davnu Didaktičku izložbu apstraktne umjetnosti koju je kasnih 50-ih pokrenula grupa umjetnika i kunsthistoričara okupljenih oko tadašnje Gradske galerije suvremene umjetnosti (danas MSU). Upravo taj Kršićev mali izložbeni eksperiment – sastavljen od mnoštva kronološki raspoređenih reprodukcija, tekstova, referencija i fusnota o institucionalnom, društvenom i političkom kontekstu dizajna tijekom pedesetak godina bez ijednog ”originala” – označio je početak danas mnogo rasprostranjenijeg trenda dizajnerskog kuriranja, praktičara istraživača u potrazi za svojim dizajnerskim ”precima” i potisnutim naslijeđem. (MG)

 

Izvorno održano: 7. – 22. 5. 2009.

Autor izložbe: Dejan Kršić / Produkcija: HDD galerija 2009.