Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu, kao visokoškolska ustanova i članica Univerziteta, osnovana je 1972. godine od strane eminentnih naučnih radnika, profesora i mnogobrojnih kulturnih djelatnika. Studij dizajna u okviru Akademije likovnih umjetnosti je specifičan, zbog toga što studentima pruža uvid u područje umjetnosti, dizajna i kulture komunikacije, razvijajući tako kreativnost, analitičke sposobnosti studenata i potičući kritički osvrt na vlastiti rad.

“Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu”

Projekti prezentirani na ovogodišnjem Danu D prikazuju trenutni presjek aktivnosti Studija dizajna. Radi se o projektima kojima nastojimo uspostaviti kontinuiranu suradnju Studija dizajna kao predstavnika akademske zajednice s gospodarskim čimbenicima na unapređenju, razvoju, promociji i plasmanu konkurentnih, održivih proizvoda. Iako su radovi nastali na raznim kolegijima, iako su ih kreirali studenti s različitih godina, sve radove povezuje želja za jasnom artikulacijom dizajnerskog stava.

“Studij dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu”

Odsjek za dizajn vizualnih komunikacija (DVK) pokrenut je 1997. godine, paralelno s osnivanjem Umjetničke akademije u Splitu. Program i obrazovni pristup Odsjeka primarno je orijentiran na kontekstualizaciju dizajnerskog rada u širi medijski, društveni i kulturni kontekst te tematsku orijentaciju na područje digitalnih medija i znanstveno-teorijski rad u područjima važnim za dizajnersku praksu.

“Odsjek za dizajn vizualnih komunikacija Umjetničke akademije u Splitu”

Izborom radova triju apsolventica diplomskog stupnja studija modnog dizajna na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Julije Francisković, Maje Podrug i Maje Vukovinski, cilj izložbe pod nazivom Suvremena moda u kontekstu hrvatskog odjevnog nasljeđa je prikazati presjek rezultata istraživanja hrvatskog modnog identiteta kao tematskog zadatka postavljenog pred studente.

“Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb”

ŠPUD kao koncept u prostoru i vremenu definitivno je način obrazovanja koji izumire i nestaje u vrtlogu industrijalizacije znanja*. Zadnjih nekoliko godina UBU razvija projekt Arhiv ŠPUD-a u nastanku kao sastavni dio dugoročnog projekta RELICT — metafizičkog projekta koji nastoji iščitati genius loci kao i energetske ostatke kreativnog djelovanja u zgradi Škole.

“Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, Zagreb”

ALUO’s contribution to the D Day Festival, titled Design is All Around Us, is a part of last years’ celebration of 30 years of design at ALUO. The exhibition presented a selection of Design Departments’ students and graduates. The exhibited projects are a great confirmation of the design programme, which covers the various design fields and regularly introduces new courses and subjects in an attempt to respond to the constant development of this profession at home, as well as abroad.

“Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Ljubljana”

Uz već tradicionalni Pepermintov D-party koji će se održati u subotu, 4. srpnja u Tvornici kulture, tijekom čitavog trajanja festivala u malim skrivenim sobicama na prvom katu Stare bolnice u Vlaškoj po prvi puta će se održati i niz kuriranih Mikrotuluma! Pozivamo sve DJ-eve, VJ-eve, plesače, svirače, konceptualne partijanere i ostale kustose ugodnih druženja da nam svoje ideje i koncepte za mikrotulume prijave do 30. lipnja na info@dan-d.info.

“PRIJAVITE SVOJE KONCEPTE ZA MIKROTULUME!”

Modno-odjevni predmeti cirkuliraju kao potrošna roba vođena modno-ekonomskom politikom koja potiče povećanje potrošnje i stalnu izmjenjivost stila što banalizira vrijednosti samog odjevnog predmeta i njegovu važnost, gurajući te predmete u zaborav ili čak nestanak. Akvizicijom sa slobodnog tržišta u privatnu sferu, ili pak nasljeđivanjem, odjevni predmet započinje graditi složen značenjski život, neodvojiv od biografije vlasnika/ice. “Tonči Vladislavić, Ivana Čuljak i Lea Vene: Prema personalnom arhivu — biografije odjevnih predmeta”

Slikovne kondenzacije su interdisciplinarna radionica kojoj je cilj podijeliti znanje o besplatnim softverima kao što su import.io (za web scraping i strukturiranje podataka), ili ImageJ (za obradu i analizu slika) i ImagePlot. Pomoću softvera import.io, wget i sl. prikupljamo podatke/objekte, koje zatim sažimamo u jedinstvene prikaze pomoću ImageJ i ImagePlota (softver za vizualizaciju i istraživanje uzoraka u velikim kolekcijama slika).

“Dina Karadžić i Vedran Gligo: Slikovne kondenzacije — web scraping i ImageJ/ImagePlot”

Knjige čuvaju i prenose znanje, a knjižnice utjelovljuju ideju dostupnosti tog znanja svima. Kvalitetna organizacija je neophodna, selektivno prikupljanje građe, različiti načini kodiranja i organiziranja, te adekvatna pohrana preduvjet su za lakši i izravniji pristup informacijama. Radionica je zamišljena kao platforma za oblikovanje sustava sakupljanja, klasificiranja i prezentacije knjižnične građe HDD-a, u formi ‘mikro-knjižnice’. Polaznici će se upoznati s osnovnim principima knjižničarstva, a glavni dio radionice zamišljen je kao spoj istraživačkog i praktičnog rada.

“Andro i Kluk Giunio: Dizajner/knjižničar — Organizacija zabilježenog znanja”

Digitalizacija trodimenzionalnih umjetničkih i dizajnerskih objekata stvarna je potreba u radu i razvoju nekog djela, ali i osnovna pretpostavka bilo kakvog digitalnog arhiviranja. Suvremena komercijalna rješenja i usluge 3D skeniranja, osim kao mogućnost prisutna u svijesti, daleko su od dohvata običnog korisnika. Ipak, razvoj i demokratizacija tehnologije predvođena eksplozijom open-source, open-hardware i makers kulture posljednjeg desetljeća, otvara neslućene mogućnosti bavljenja ovim, kao uostalom i mnogim drugim donedavno ekskluzivnim područjima djelovanja.

“Igor Brkić, Goran Mahovlić i Damir Prizmić: Pamtiti objekte — DIY 3D skeniranje”

Intarzija je tehnika slaganja drvenih komadića u sliku. Na ovoj radionici mladi će umjetnici imati priliku raditi s furnirima različitih vrsta drva i širokog raspona boja te kolažiranjem na kartonsku ljepenku, slagati vlastite geometrijske uzorke i slobodne motive. Pritom će naučiti raspoznavati različite vrste drva (europske i egzote) i sami vidjeti neke od zakonitosti drva kao materijala. Kao glavna inspiracija, služit će nam arapska umjetnost geometrijskih uzoraka u arhitekturi.

“Dizajnerska početnica —
Sanja Rotter: Intarzije”

Otisak je informacija zabilježena bojom o obliku, teksturi,veličini i značenju nekog materijala, dobivena djelovanjem pritiska materijala na papir. Grad je podložan konstantnoj transformaciji prostora i materijala koji definiraju njegovu fizičku pojavnost. Arhiviranje je bilježenje i čuvanje informacija. Arhiviranje grada je radionica koja se temelji na prikupljanju informacija o gradu putem otiskivanja materijala pronađenih u prostoru.

“Dizajnerska početnica —
This Town Needs Posters: Arhiviranje grada”

Poznato je da nas određeni mirisi, okusi, slike ili predmeti mogu u tren oka “vratiti” u prošlost i podsjetiti na proživljeno iskustvo. Upravo ti okidači uspomena nazivaju se (osjetilne) impresije. Zašto su impresije važne? Impresija, odnosno dojam izazvan neposrednim opažanjem, prethodi nastanku nove ideje. Razvojem ideje oblikuje se zbilja/stvarnost/okolina. Promatranjem zbilje nastaju nove impresije i ideje koje mijenjaju postojeću okolinu. Promjene zbilje ili stvarnosti arhiviramo (u svom sjećanju, digitalno, analogno itd.).

“Dizajnerska početnica —
Mia Bogovac: Spremi kao…”

Rezultate i metodologiju radionica na Danu D bilježit će i dokumentirati Luka Borčić, čiji se diplomski rad bavi baš arhiviranjem radioničkih procesa. Arhiva-radionica.com je online portal za metodološko arhiviranje procesa dizajnerskih radionica, koji kroz svoje alate pruža mogućnosti arhiviranja i pretraživanja kroz tri ključna segementa procesa — istraživanje, razvoj i evaluaciju. Svrha portala je omogućiti uvid u različite dizajnerske radionice, njihove zaključke i rezultate, a funkcionira kao svojevrsna zajednička “radioničarska memorija” koja postaje dostupna svima koje zanima unutarnji proces rada radionica. Svojom formom, strukturom i sadržajem sugerira zdrave metodološke prakse za bolje razumijevanje/mapiranje procesa.

“Popratni program —
Luka Borčić: Arhiva radionica”