Popratni program —
Luka Borčić: Arhiva radionica

Rezultate i metodologiju radionica na Danu D bilježit će i dokumentirati Luka Borčić, čiji se diplomski rad bavi baš arhiviranjem radioničkih procesa. Arhiva-radionica.com je online portal za metodološko arhiviranje procesa dizajnerskih radionica, koji kroz svoje alate pruža mogućnosti arhiviranja i pretraživanja kroz tri ključna segementa procesa — istraživanje, razvoj i evaluaciju. Svrha portala je omogućiti uvid u različite dizajnerske radionice, njihove zaključke i rezultate, a funkcionira kao svojevrsna zajednička “radioničarska memorija” koja postaje dostupna svima koje zanima unutarnji proces rada radionica. Svojom formom, strukturom i sadržajem sugerira zdrave metodološke prakse za bolje razumijevanje/mapiranje procesa.

Vođen osobnim iskustvom prikupljenim paralelno kroz ulogu polaznika, ali i organizatora dizajnerskih radionica, uočio sam fenomen svojevrsne amnezije kad su rezultati istih u pitanju. Novi kontekst, novi polaznici i novi subjekti svojom prirodom uvjetuju početak novog procesa od nule. Naravno, to je nužnost koja se ne smije i ne treba izbjeći. Spoznaje i zaključci su često hermetično zatvoreni i dostupni malom krugu polaznika i organizatora. Iskustvo radionice tako većinom ostaje ekskluzivno iskustvo polaznika i organizatora, ali ne i društva u cjelini.

U većini slučajeva zainteresirana javnost ima uvid samo u finalni rezultat radionice. Najčešće se dokumentira realizirani “proizvod” popraćen dokumentarnim fotografijama kojima u pravilu manjka pregled sadržajnosti procesa i/ili njegove specifičnosti. Sasvim je sigurno da je takve radionice kasnije jako teško evaluirati. Veća transparentnost i dostupnost iskustva stečenih tijekom radionice, tj. uvid u proces rada i istraživanja “razbijenih” na elemente i tematske jedinice uvelike bi koristila dizajnerskoj javnosti u cjelini, posebice za edukativne i istraživačke potrebe. Pritom se otvara i mogućnost postavljanja viših standarda izvedbe i organizacije samih radionica koji prate suvremenu metodološku praksu.

Cilj ovog projekta je pružiti javnosti, dizajnerima, istraživačima, profesorima, asistentima, studentima i ostalim interesentima bolji i pregledniji uvid u procese koji se događaju tijekom radionica. Drugim riječima — stvoriti zajedničku “radioničarsku memoriju”, te poticati na dobru praksu.

01

02

03

 

Luka Borčić rođen je 1983. u Zagrebu. Diplomirao je na Gerrit Rietveld Akademiji u Amsterdamu, smjer Vizualne komunikacije, nakon čega se vraća u Zagreb gdje sve do 2013. radi kao asistent – vanjski suradnik na Studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu. Osim rada sa studentima sudjelovao je u organizaciji mnogih studentskih radionica i izvannastavnih aktivnosti.

2014. godine surađuje sa HDD-om kao voditelj Edukativnog programa Dana D.

Projekt Arhiva-radionica.com diplomski je rad na Studiju dizajna u Zagrebu.
Autor projekta: Luka Borčić
Mentor: prof. Ivan Doroghy
Asistent: Tomislav Vlainić
Komentori: Ivana Fabrio, Sanja Bencetić
Posebna zahvala Ianu Borčiću.