Ana Radovanović

Beograd, Srbija

Ana Radovanović završila je srednju glazbenu školu u Beogradu, odsjek violončelo, a potom je upisala osnovne studije slikarstva na Accademia di belle arti u Rimu (Italija). Uslijedio je diplomski studij dizajna izdavaštva i vizualnih komunikacija na fakultetu ISIA u Urbinu, također u Italiji. Pohađala je brojne radionice u Srbiji, Italiji i Nizozemskoj, a radila je i kao asistent na zajedničkoj ljetnoj školi ISIA-e i nizozemskog fakulteta Werkplaats Typografie 2013. Trenutno boravi u Beogradu i bavi se dizajn novinarstvom.

“Loro si chiamano grafici, gli altri dicono che sono pubblicitari. Sono comunque gente con dei problemi.” Gianni Roghi, “Europeo”, 15. travnja 1962. (Oni se nazivaju grafičarima, drugi kažu da su oglašivači. U svakom slučaju, ti ljudi imaju problema.)

Autorica izlaže diplomski projekt Neo-avant-garde artists’ magazines in former Yugoslavia, na kojem joj je mentor bio prof. Leonardo Sonnoli. Prikupljeni materijal predstavljen je u formi bibliografskog zbornika. Pored analize s društveno-povijesnom kontekstualizacijom, zbornik sadrži i indeks podataka, te odabrane fotografije. Slijedeći abecedni red, kartice sadrže informacije o svakom časopisu, a kako bi se omogućio plastični prikaz podataka, zbornik sadrži i dva grafikona: timeline nastanka časopisa i međusobne odnose časopisa i različitih suradnika.